Menova har et moderne og unikt vaskeri som holder til på Kilemoen industriområde rett utenfor Hønefoss.

Vaskeriet har vært i virksomhet siden 2003. Vi er 28 fast ansatte og svært mange av våre medarbeidere har vært med siden oppstarten.

 

Vi kombinerer teknologi, gjennomarbeidede prosesser og rutiner. Vi har solid kompetanse med gode arbeidsplasser for personer med nedsatt arbeidsevne.

 

Vi har oppgradert vårt vaskeri for å tilfredsstille Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyns bransjestandard, gode prinsipper for energiledelse og er Miljøfyrtårn.

 

Vaskeriet byr på gode, sikre og effektive vaskeritjenester for institusjoner, bedrifter og private. Vi leverer primært til kunder i kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker.

 

 

 

 

 

Velkommen til vårt unike vaskeri

Vi er blitt miljøfyrtårn!

Fredag 12 februar fikk vi det synlige beviset på at vi er et miljøbevisst fyrtårn. Vi er stolte av å kunne henge det flotte Miljøfyrtårn-sertifikatet på veggen.

 

Ordfører Kjell B. Hansen overrakte oss sertifikatet sammen med miljøvernrådgiver Lisa Helgesson.

MENOVA AS - VASKERIET

Follummoveien 84

3516 Hønefoss

Telefon

Sentralbord

Telefaks

E-post

40 80 06 03

32 18 13 10

32 11 36 69